logo  
     
 

Проектът CROWDTHERMAL, финансиран от ЕС, има за цел да даде възможност на обществото да участва в разработването на геотермални проекти, използвайки алтернативни схеми за финансиране

 
     
     

CROWDTHERMAL е нов проект, финансиран по програма „Изследвания и иновации“ на „Хоризонт 2020“ (споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 857830) на Европейския съюз, който има за цел да даде възможност на европейската общественост да участва пряко в разработване на геотермални проекти с помощта на алтернативни схеми за финансиране, като например обществено финансиране и инструменти за социална ангажираност. 36-месечният проект проведе своята първа среща в Брюксел на 23 и 24 септември 2019 г. Един от основните двигатели на CROWDTHERMAL е подкрепа на стратегическата цел на ЕС за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива, създаване на стабилен енергиен пазар и намаляване на въздействието на тези енергийни суровини върху околната среда.

В подкрепа на тази стратегия проектът цели:

Под ръководството на Европейската федерация на геолозите (EFG), проектът CROWDTHERMAL ще бъде изпълнен от консорциум от 10 партньори от 21 европейски държави, съчетаващ богат опит в разработване на мащабни геотермални проекти, алтернативно финансиране, ангажиране на социални медии, иновации, образование и международна работа в мрежата по геотермална енергия.

Като член на Европейската федерация на геолозите (EFG), Българското геологическо дружество заедно с други европейски геоложки асоциации, участва в консорциума като трети подизпълнител.

Follow us: Media contact:
Website:

Project coordinator, European Federation of Geologists (EFG)

www.crowdthermalproject.eu Isabel Fernández Fuentes – isabel.fernandez@eurogeologists.eu

Social media:

Communication Manager, European Federation of Geologists (EFG):
@CrowdthermalEU Anita Stein – anita.stein@eurogeologists.eu
   

Координатор на проекта за България:
Евгения Тарасова – etarassova@mail.bg

 
   

CROWDTHERMAL
Press Release 2019
CROWDTHERMAL
Brochure 2019
CROWDTHERMAL
Factsheet_29_01_2020
CROWDTHERMAL Project
Newsletter #1

CROWDTHERMAL Project
Newsletter #2

CROWDTHERMAL
Press Release 2020 09
NEWS (16-02-2022)
CROWDTHERMAL First International Conference
 
 
CROWDTHERMAL
Recommendations to Local Authorities
and Project Developers
CROWDTHERMAL
video
CROWDTHERMAL
Recommendations to National Authorities
and to the EU