INFACT Project

Информация за проекта "INFACT"

www.infactproject.eu

 

Европа е на път да стане по-привлекателна за проучването на минерални суровини. В рамките на финансирания от ЕС проект INFACT, партньори от научноизследователската и производствената сфера ще разработват иновативни, неинвазивни технологии за проучване на минералните суровини, които ще бъдат изпитвани в реални условия. Проектът цели разработването на технологии, които са по-приемливи за обществото и които ще стимулират и развиват проучването на полезни изкопаеми, разкривайки нереализиран потенциал в нови или вече разработвани райони. За тази цел се създават три центъра на европейски референтни зони:

  • Северен район: Cu-Ni-PGE находище Sakatti, Финландия
  • Централен район: Sn, Zn, W, Mo, Cu, Fe, Ag и In находище Geyer, (Erzgebirge), Източна Германия
  • Южен район: полиметалното находище Minas de Ríotinto, Испания.

Партньори в INFACT проекта са:
Agencia de Innovation y Desarrollo (IDEA), Anglo American Sakatti Oy, Arhus Geo, Atalaya Mining, ATClave, Cobre las Cruces, Dialogik, European Federation of Geologists (EFG), Fraunhofer IAO, GALSA (Geotech), Geognosia, Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF) at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (coordinator), Oulu Mining School, SRK Exploration Services, Supracon, SYKE, University of Eastern Finland.
www.hzdr.de/infact

За повече информация:
Dr. Richard Gloaguen | Head Exploration Division
Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology at HZDR
Tel. +49 351 260-4424 | E-Mail: r.gloaguen@hzdr.de

Контакт за медиите:
Anja Weigl | Press officer
Tel. +49 351 260-4427 | E-Mail: a.weigl@hzdr.de
Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology | Chemnitzer Strasse 40 | 09599 Freiberg | Germany
www.hzdr.de/infact

Представител на проекта в България:
Българско геологическо дружество – www.bgd.bg
Контактно лице: доцент д-р Евгения Тарасова , E-Mail: etarassova@mail.bg

 

       
    INFACT press release INFACT brochure ENG INFACT poster ENG INFACT template bulletin    
               
       
    INFACT press release 2 INFACT poster FIN INFACT poster SPA INFACT poster ENG    
    INFACT Project Newsletter 01    
           
      INFACTs first trials INFACT_First times      
    INFACT Project Newsletter 02    
       
    INFACT_Press_release_2019_April    
    INFACT Project Newsletter #03    
    INFACT Project Newsletter #04    
    INFACT Project Newsletter #05    
       
    INFACT Smart
Exploration
INFACT
brochure
INFACT
ERS brochure
INFACT
media kit
   
    Актуална информация можете да намерите
на следния линк: