КОНФЕРЕНЦИИ, НАУЧНИ СЪБИТИЯ


Национална конференция „Геонауки 2023”
с международно участие

На 14 и 15 декември 2023 г. ще се състои Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2023”.

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

 


Национална конференция „Геонауки 2022”
с международно участие

На 8 и 9 декември 2022 г. се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2022”.

Посветена на 155 години от рождението на проф. Лазар Ванков

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:


Национална конференция „Геонауки 2021”
с международно участие

На 9 и 10 декември 2021 г. се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2021”.

Посветена на 90 години от рождението на Акад. Тодор Николов

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 


Национална конференция „Геонауки 2020”
с международно участие

На 3 и 4 декември 2020 г. се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2020”.

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 

 


Национална конференция „Геонауки 2019”
с международно участие

На 5 и 6 декември 2019 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2019”.

 

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 

 


Национална конференция „Геонауки 2018”
с международно участие

На 6 и 7 декември 2018 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2018”.

 

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 
   

 

 


Национална конференция „Геонауки 2017”
с международно участие

На 7 и 8 декември 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2017”.

Спонсори на конференцията:

 
 

Национална конференция „Геонауки 2016”
с международно участие

На 7 и 8 декември 2016 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
се състоя Националната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2016”.

Спонсори на конференцията:


Юбилейна национална конференция „Геонауки 2015”
с международно участие
90 години Българско геологическо дружество

На 10 и 11 декември 2015 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
– София, се състоя Юбилейната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2015”.

Спонсори на конференцията:


Национална конференция „Геонауки 2014”
с международно участие

На 11 и 12 декември 2014 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
– София, се състоя Годишната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2014”.

Спонсори на конференцията:


Национална конференция „Геонауки 2013”
с международно участие

На 12 и 13 декември 2013 г. в Националния музей „Земята и хората”
– София, се състоя Годишната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2013”.

Спонсори на конференцията:

  Платинен спонсор  
  Златен спонсор  
  Сребърен спонсор  
   
  Бронзов спонсор  

Вернадски и XXI век:
геосфера, биосфера, ноосфера и симетрия

Юбилейна научна конференция, посветена на 150 години от рождението на академик
Владимир Иванович Вернадски (1863-1945) – София, 14 февруари 2013 година,
Руски културно-информационен център в България

 


Национална конференция „Геонауки 2012”
с международно участие

На 13 и 14 декември 2012 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
– София се състоя Годишната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2012”.

Спонсори на конференцията:

ЕЛАЦИТЕ-МЕД
Национален музей
„Земята и хората“

ГЕОИНС КОНСУЛТ ООД


Национална конференция „Геонауки 2011”
с международно участие

На 8 и 9 декември 2011 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
– София се състоя Годишната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2011”.

Спонсори на конференцията:

ЕЛАЦИТЕ-МЕД


Национален музей
„Земята и хората“

   

 


Национална конференция „Геонауки 2010”
с международно участие

910 декември, 2010 г.
Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”,
бул. „Цар Освободител” 15, гр. София

На 9 и 10 декември 2010 г. в Аулата на Софийския университет „Св Климент Охридски”
– София се състоя Годишната научна конференция с международно
участие „Геонауки 2010”. Конференцията бе посветена на 85-годишнината от създаването на Дружеството и в памет на проф. Стефан Бончев и акад. Страшимир Димитров.

Спонсори на конференцията:

ЕЛАЦИТЕ-МЕД


Национален музей
„Земята и хората“

г-н Джон Мензис

 


Национална конференция „Геонауки 2009”
с международно участие

3-4 декември 2009 г.
Национален дом на науката и техниката,
София, ул. "Раковски" № 108

На 3 и 4 декември 2009 г. в НТС – София се състоя Общо събрание
на Българското геологическо дружество и Годишната научна конференция
с международно участие „Геонауки 2009”.

Спонсори на конференцията:


Национален музей
„Земята и хората“
2009

 


Национална конференция “Геонауки 2008”
с международно участие

11-12 декември 2008 г.
Национален дом на науката и техниката,
София, ул. "Раковски" № 108

Спонсори на конференцията:


Национален музей
„Земята и хората“

   

На 11 и 12 декември 2008 г. в НТС – София се състоя Годишната научна конференция на Българското геологическо дружество и Научната конференция „Минерогенезис“ на Българското минералогическо дружество с международно участие „Геонауки 2008“.


Национална конференция “Геонауки 2007”
с международно участие

13-14 декември 2007 г.
Национален дом на науката и техниката,
София, ул. "Раковски" № 108

 

На 13 и 14 декември 2007 г. в НТС се състоя Национална конференция на Българското геологическо дружество “Геонауки 2007” с международно участие. Спонсори на конференцията бяха:


Национален музей „Земята и хората“


"Евротест - Контрол" АД

Национална конференция “Геонауки 2006”
с международно участие

София, 30 Ноември – 1 Декември, 2006 г., НДК

 

На 30 ноември и 1 декември 2006 г. в Националния дворец на културата в София се проведе Национална конференция “Геонауки 2006” с международно участие. Конференцията се организира от Българското геологическо дружество и Дружеството на геофизиците в България. Спонсори на конференцията бяха:Юбилейна научна конференция
"80 години Българско геологическо дружество" с международно участие

София, 17-18 ноември 2005 г., НДК

 

На 17 и 18 ноември 2005 г. в НДК се състоя юбилейно честване “80 години Българско геологическо дружество” и Международна научна конференция. Проявите бяха под патронажа на д-р Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите.

На юбилейното честване постъпиха 20 поздравителни адреси, в това число от Президента на Р. България г-н Георги Първанов и от Министър д-р Джевдет Чакъров.

На научната конференция с международно участие бяха изнесени 58 доклада, публикувани в сборник и в сайта на дружеството (виж публикацията).


Дискусия на тема:
"Литостратиграфия и подходи на картиране на метаморфни и смесени скали"

София, 28 февруари и 14 март, 2005 г.

 

На 28 февруари и 14 март 2005 г. в зала № 1 на СУ “СВ. Климент Охридски” се състоя свободна дискусия на тема: "Литостратиграфия и подходи на картиране на метаморфни и смесени скали". Водещ на дискусията бе чл. кор. ст. н. с. І ст. дгн Христо Дабовски. Съорганизатори на дискусията бяха: Министерство на околната среда и водите, Българско геологическо дружество, Национална комисия по стратиграфия и Консорциум "Геокомплекс ООД".


Годишна научна конференция “Геология 2004”

София, 16-17 декември 2004 г.

 

На 16 и 17 декември 2004 г. в НТС се състоя Годишна научна конференция “Геология 2004” на Българското геологическо дружество. На конференцията бяха изнесени 40 доклада.