БИБЛИОТЕКА НА БГД

П. Чумаченко, Н. Попов. 1996. Периодични издания в библиотеката на Българското геологическо дружество 1925—1995 г. Част I — периодични издания на кирилска азбука и на латинска азбука — от буква "A" до буква "C", Сп. Бълг. геол. д-во, 57, 2, 90-99. (.pdf file)

П. Чумаченко, Н. Попов. 1996. Периодични издания в библиотеката на Българското геологическо дружество 1925—1995 г. Част II — периодични издания на латинска азбука — от буква "D" до буква "Z", Сп. Бълг. геол. д-во, 57, 3, 67-76. (.pdf file)