БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1925 ГОДИНА

Адреси: БГД, Геологически институт, Българска академия на науките
1113 София, ул. “Aкад. Г. Бончев”, бл. 24, БЪЛГАРИЯ


АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

 

Националната научна конференция на БГД с международно участие „ГЕОНАУКИ 2021“ ще се проведе
на 9 и 10 декември в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Посвещава се на 90 години от рождението на Акад. Тодор Николов

ПЪРВИ ЦИРКУЛЯР

Регистрационна форма

 

XXII INTERNATIONAL CONGRESS
Carpathian-Balkan Geological Association

11–14 September 2022 in Plovdiv, Bulgaria

http://cbga2022.geology.bas.bg/

 

HBD

СКРЪБНА ВЕСТ

Българското геологическо дружество с дълбоко
прискърбие съобщава, че на 26.03.2021 г. почина
акад. Тодор Николов

Поклон пред светлата му памет!

 

XVI Сръбски симпозиум по хидрогеология с международно участие, 18–22 ноември 2020,
Златибор, Сърбия
. Ще бъдете информирани навреме за точната дата и място.

www.16hgs.org

http://16hgs.org/obavestenja/

 

IV Конгрес на геолозите от Република Северна Македония с международно участие
се отлага за септември 2021 г. Ще бъдете информирани навреме за точната дата и място.

 


ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ:

| European Federation of Geologists (EFG) | European Association of Geoscientist's & Engineers (EAGE) | Российское геологическое общество | Serbian Geological Society (SGS) | Македонско геолошко друштво „ГЕОЛОГ“ Скопје | American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | International Union of Geological Sciences (IUGS) | International Mineralogical Association (IMA) | European Mineralogical Union (EMU) | International Union of Crystallography (IUCr) | International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) | Научно технически съюз по минно дело, геология и металургия |

| Геологически институт – БАН | СУ - Геолого-географски факултет | Минно – геоложки университет "Св. Иван Рилски" | Институт по минералогия и кристалография (ИМК) – БАН |
| Науки за Земята в България | Науки за Земята в Internet |

| Дружество на геофизиците в България (ДГБ) | Българско минераложко дружество (БМД) |

  | Българска национална библиотека | Руска национална библиотека | The Library of Congress of USA | The British Library | Internet Archive | Encyclopedia Britannica Online | MSN Encarta Encyclopedia Online | Geologica Macedonica

| Geoscience Journals & MAIN SCIENCE JOURNALS AND PUBLISHERS SITES | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of element (with X-Ray properties) | Scopus | American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database |

| SCIRUS – Scientific Search Engine |

| Yahoo | Google | Altavista | Lycos | Hotbot |
| Dir.bg | Hit.bg | Bol.bg | All.bg | gbg.bg | Search.bg | Yes.bg |
| Rambler | Yandex | AllBest.ru | Pautina.net |