Проектът CEEGS e финансиран от Европейския съюз и има за цел да комбинира подземно съхранение на електроенергия с улавяне на CO2

 
     
 

CEEGS е проект финансиран по програмата Horizon Europe на Европейския съюз (ЕС), който разработва технология за енергиен преход, като едновременно съчетава система за съхранение на възобновяема енергия (ВЕИ), базирана на транскритичен CO2 цикъл на съхранение в геоложки формации и извличане на геотермална топлина.


Основната цел на проекта CEEGS е да предостави научно доказателство за технико-икономическа осъществимост на технология, която да повиши текущото ниско ниво на технологична готовност (TRL) от 2 на 4 чрез справяне с пропуски в интерфейса между повърхностния и подземния транскритичен CO2 цикъл.


CEEGS проведе началната си среща в края на ноември 2022 г. и ще продължи за период от три години. В консорциума по проекта участват 10 партньори от 5 държави от ЕС, които притежават мултидисциплинарни умения в областта на енергийните системи, съхранението на енергията, геологията, геотермалните системи и геоложкото съхранение на CO2. Координатор на проекта е Университета в Севиля (Испания).


Като член на Европейската федерация на геолозите (EFG), Българското геологическо дружество (БГД) участва в консорциума като асоцииран член заедно с други европейски геоложки асоциации.

 


Повече информация за активностите по проекта може на бъде намерена на: Контакти:
   

Website:
https://ceegsproject.eu/

Social media:
Facebook: https://www.facebook.com/ceegsproject
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ceegs-project/
Twitter: https://twitter.com/ceegsproject
Instagram: https://www.instagram.com/ceegsproject/

Ricardo Chacartegui Ramirez (Coordinator): University of Seville
coordinator@ceegsproject.eu

Anita Stein (Communication manager):
European Federation of Geologists
comms@ceegsproject.eu

Eugenia Tarassova (Contact person):
Bulgarian Geological Society
etarassova@mail.bg

   

 

CEEGS
Press Release I
(Seville/January 2023):
https://ceegsproject.eu/news/