МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Споразумение за сътрудничество, подписано
със Сръбското геологическо дружество

Споразумение за сътрудничество.pdf

На 22 октомври 2016 г. в Белград, на ул. Каменичка 6, в мемориалната стая на Йован Жуйович на Факултета по минно дело и геология беше подписано Споразумение за сътрудничество между геоложките дружество на Сърбия и България. От българска страна споразумението бе подписано от председателя на Българското геологическо дружество д-р Евгения Тарасова, а от сръбска от Председателя на Сръбското геологическо дружество д-р Зоран Стеванович. Съдържанието на споразумението беше предварително съгласувано между двете страни през 2016 г. С неговото подписване се очаква да се подобрят контакти между двете дружества, да се осигури по-добра информираност на членовете им, и да се даде стимул за съвместни изследователски дейности.

На подписването от българска страна присъства още д-р Михаил Тарасов, а от сръбска д-р Люпко Рундич, д-р Александра Маран Стеванович и Велко Маринович.

Д-р Люпко Рундич запозна българските гости с историята на експонатите и съдържанието на библиотеката в мемориалната стая, както и с палеонтоложката колекция на музея към Факултета по минно дело и геология. В музейната стая е изложена снимка, на Георги Златарски и Георги Бончев със сръбските им колеги Йован Жуйович, С. Урошевич и П. Павлович направена в Белград (1896 г.).

Ликът на Йован Жуйович (1856–1936) е изобразен на пощенска марка, която се издадена по случай 125 годишнина от създаването на Сръбското геологическо дружество.